Algemene vragen over het bedrijf of de organisatie

 • Hoe ziet de globale organisatiestructuur eruit?
 • Welke producten of diensten levert de organisatie?
 • Wordt er geleverd aan bedrijven en/of particulieren?
 • Aan welke regio(’s) of landen is de organisatie verbonden?
 • Wat zijn de primaire doelstellingen van de organisatie?
 • Wat zijn de belangrijkste verschillen en voordelen die jouw bedrijf onderscheiden van je directe concurrenten (USP’s)?
 • Wat is de visie (= filosofie) en missie (= opdracht) van de organisatie?
 • Hoe is de cultuur binnen de organisatie?
 • In welk opzicht wil de organisatie de komende jaren groeien? Bijvoorbeeld in omzet, aantal medewerkers, producten- of dienstenaanbod.
 • In welk marktsegment bevindt de organisatie zich?

Algemene vragen over de (nieuwe) website

 • Wat is de aanleiding voor een (nieuwe) website?
 • Hoe wil je dat jouw website wordt gebruikt door externe partijen (o.a. klanten en prospects)?
 • Wat is je budget voor de ontwikkeling en de implementatie van jouw nieuwe website?
 • Noem vijf tot tien termen/woorden die van toepassing moeten/kunnen zijn op de toekomstige website.

Doelen & Criteria

 • Wat is het doel van de website? Welke boodschap moet de website vertellen?
 • Wat wil je op korte en lange termijn bereiken met de website? Bijvoorbeeld nieuwe klanten aantrekken, producten verkopen, imagoversterking, bepaalde omzet halen?
 • Geef (zo uitgebreid mogelijk) een beschrijving van de doelgroep(en). Denk hierbij aan zaken zoals leeftijd, geslacht, opleiding, kennis, beroep, hobby’s, enzovoort. Maak eventueel meerdere doelgroep beschrijvingen.
 • Welke taken wil je dat een websitebezoeker uitvoert?
 • Aan welke criteria moet de site voldoen om het project geslaagd te noemen?

Functionaliteit & Content

 • Moet de website geïntegreerd worden in de bedrijfsprocessen? Bijvoorbeeld communicatie met de klant met behulp van nieuwsbrieven of integratie met bestaande databases.
 • Moet de bezoeker door de aanwezige informatie op de website kunnen zoeken?
 • Welke functies en onderdelen moet de website hebben?
 • Welke informatie moet er voor de bezoekers van de website toegankelijk zijn? Zijn er in deze informatie nog prioriteiten aan te geven? Wat moet meteen beschikbaar zijn en wat kan meer naar de achtergrond?
 • Welke informatie moet eenvoudig actueel te houden zijn?
 • Hoe vaak gaat de informatie op de website worden aangepast? Hoeveel tijd is er ingeruimd om de informatie actueel te houden?
 • Welke informatie moeten websitebezoekers kunnen aanvragen via de website?
 • Heb je regelmatig iets nieuws te melden? Zo ja, om wat voor soort nieuws gaat het en met elke regelmaat?
 • Wil je vacatures aanbieden op de website?

Projecten/Portfolio

 • Wil je ook afgeronde projecten tonen in de website, met een portfolio bladzijde als overzicht van alle projecten?
 • Op welke manier zullen dan deze projecten worden getoond? Zijn er afbeeldingen voorradig voor deze projecten?
 • Of voldoet een ‘Service’ bladzijde om alle werkzaamheden (lees: trefwoorden) op te noemen?
 • Moeten de verschillende projecten op basis van hun categorie kunnen worden gefilterd in de Portfolio bladzijde